Etnisiteetti

Ihminen kuuluu mielellään johonkin itseään suurempaan. Tämä tarve on kautta aikain saanut meidät hahmottamaan enemmän tai vähemmän kaltaisemme joksikin yhtenäiseksi joukoksi. Joksikin, mikä on tarjonnut suojaa ja merkityksiä maailman arvaamattomuuden keskellä. Etninen identiteetti on tästä yksi vahva esimerkki. Ongelmallista on, että tätä luonnollista ryhmäviettiämme on menneisyydessä käytetty hyvän ohella myös pahaan. Mikä onkaan etnisyyden merkitys tulevaisuudessa?

En usko Kalevalaan

Lönnrotin kirjoittama, lähinnä karjalaisen runoepiikan kokoomateos Kalevala on ongelma. Ideologinen tuotos yhdistelee runonsa täysin keinotekoiseen muotoon, alkuperäinen kieli pahoinpideltynä ja perinteinen, ns. itämerensuomalainen maailmankäsitys vahvasti unohdettuna.

Siperian šamanismia

Itäisten sukukansojemme uskomuselämä ei nykyään ole sitä mitä ennen. Muutos on ollut seurausta varsinkin 1920-luvulla alkaneesta neuvostokommunismista, jonka Siperiassa toteutettuun kolonialistiseen ja merkantilistiseen perusolemukseen kuului paikallisen uskomusperinteen kieltäminen, shamaanien ja muiden johtohahmojen vaino, sekä valtiososialismin pakkovalta. […]